SEZNAM SUBVENCIONIRANIH TČ EKO SKLAD

23. 03. 2016

Aktualno

Eko Sklad subvencije 2016 

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

 

Razpis Eko sklad 2016

 

SEZNAM SUBVENCIONIRANIH TČ EKO SKLAD